דילוג לתוכן

שוק הקוסמטיקה בקוריאה הדרומית

נספח א׳ - מסמכים

א.1 מסמכי תהליך הרישום והייבוא

בחלק זה מפורט מידע נוסף בנוגע למסמכים עיקריים בתהליך הרישום והייבוא. זוהי אינה רשימה סופית, כיוון שרשויות רגולטוריות בוחנות כל מקרה לגופו ושומרות לעצמן זכות לבקש מידע משלים כראות עיניהן.
להלן טבלה המפרטת את השמות באנגלית ובקוריאנית של מסמכים בתהליך הרישום והייבוא.

טבלה 22: שמות מסמכים נדרשים באנגלית ובקוריאנית 

שם באנגלית

שם בקוריאנית

הסבר

Standard Customs Clearance Prediction Report

표준 통관 예정 보고

טופס שחרור ממכס

Certificate of Business Registration

사업자 등록증

תעודת רישום עסק

Cosmetics Manufacture and Dealership Registration Certificate

화장품 제조 판매업 등록필증

תעודת רישום יצרן-מפיץ תמרוקים

CITES-related Export Certificate or CITES Permit

CITES 관련 수출 증명서 or CITES 허가증

אישור ייצוא לצרכי CITES או רישיון CITES

Free Sale Certificate

판매 증명서

אישור מכירה חופשית

TSE (BSE) Free Certificate

BSE미가염 증명서

אישור TSE(BSE)

Ruminant Free Certificate

BSE비사용 증명서

אישור על היעדר רכיבים מן הבקר

Certificate of Origin

원산지 증명서  

תעודת מקור

Manufacture Certificate

제조 증명서

אישור ייצור

Manufacture and Dealership Certificate

제제 판매 증명서

אישור ייצור/הפצה

Import Business Certificate

수입업 신고증

תעודת יבואן

טופס שחרור ממכס (Standard Customs Clearance Prediction Report)

 • יש להגיש טופס זה בכל פעם שמייבאים מוצרים
 • טופס אלקטרוני, ללא מבנה קבוע. לא ניתן לטפל בעותק קשיח
 • יש לספק את הפרטים הבאים:

1. יבואן
    - מס' חברה
    - שם חברה
    - מנכ"ל
    - כתובת

2. שולח הייבוא
    - מס' חברה
    - שם חברה
    - מנכ"ל
    - כתובת

3. יצואן
    -    שם חברה
    - לאום
    - כתובת

4. מחיר המשלוח
    - תנאי אספקה
    - מטבע
    - סכום
    - אופן תשלום

5. נמל היעד
6. פרט מכס ע"פ ספר המכס הקוריאני  (HS Code)  
7. קוד מוצר
8. שם פריט
9. מפרט דגם
10. תכולת רכיבים (קודי הרכיבים)
11. כמות / יחידת כמות
12. טווח זמן קצר
13. סכום / יחידת סכום
14. מס' ייצור ותאריך ייצור
15. יצרן (שם חברה, כתובת, מדינה)
16. מספר רישיון (דוח, סקירה) ותאריך
17. נושאים הקשורים ל-BSE
18. ארגון לבדיקת איכות
19. מנהל מזון ותרופות
20. תנאי הנפקה
21. מס' הנפקה
22. תאריך הנפקה
23. תאריך פקיעת תוקף
24. הארגון המנפיק

 

תעודת רישום יצרן-מפיץ תמרוקים (Cosmetics Manufacturer-Reseller Registration Certificate)

 • מוגש לצורך ייבוא תמרוקים רגילים או ייעודיים
 • מונפק ע"י מנהל מזון ותרופות אזורי (RFDA)

 

תעודת רישום יצרן-מפיץ (Manufacturer-Reseller Registration Certificate)

 • מוגש לצורך ייבוא רכיבים קוסמטיים
 • מונפק ע"י מנהל מזון ותרופות אזורי (RFDA)

 

תעודת רישום יצרן (Manufacturer Registration Certificate)

 • מוגש לצורך ייבוא רכיבים קוסמטיים
 • מונפק ע"י מנהל מזון ותרופות אזורי (RFDA)

 

תעודת רישום עסק (Certificate of Business Registration)

 • מונפק ע"י שירות המיסים הלאומי

 

אישור ייצוא לצרכי CITES  (CITES-related Export Certificate) או רישיון  (CITES Permit) CITES 

 • CITES-related Export Certificate – העתק מונפק ע"י הגוף הממשלתי הרלוונטי במדינת הייצוא. 
 • CITES Permit – מקור המונפק ע"י Hangang River Basin Environmental Office, שבתחום שיפוטו אזור סאול. 

 

אישור מכירה חופשית (Free Sale Certificate)

 • מקור המונפק ע"י רשות ממשלתית או מוסד ציבורי מוסמך במדינת הייצור או במדינת המכירה של הפריטים, באנגלית (או מתורגם לאנגלית) וחתום ע"י נוטריון
 • עליו לכלול את הנתונים הבאים:
 • ניסוח ברוח זו: "אנו מצהירים כי התמרוקים המיוצרים ע"י (שם היצרן וכתובתו) נמכרים בצורה חופשית ב(מדינת הייצור או מכירת המוצר) ובמדינות אחרות".
 • שם המוצר
 • תאריך הנפקה
 • הגוף המנפיק, ראש הגוף המנפיק, חתימה וחותמת

 

מסמכי BSE

 • כל האישורים בנושא BSE צריכים להיות מונפקים ע"י היצרן באנגלית (או מתורגמים לאנגלית) וחתומים ע"י נוטריון
 • אישור TSE(BSE)
 • יכלול את הנתונים הבאים:
 1. כמות: (מקור חומר הגלם:________)
 2. מס' אצווה:
 3. אריזה:
 4. משלוח אווירי משדה תעופה (שם שדה התעופה) לשדה התעופה אינצ'ון
 5. הרינו להצהיר כי:

1. המוצר יוצר אך ורק מבקר, כבשים או עיזים ללא כל סוג של מחלת פריון (Transmissible Spongiform Encephalopathy, TSE) וסקרייפי, אשר עברו בדיקה לפני ואחרי המוות.
2. חומרי הגלם נאספו ממדינות באזור (שם האזור), אשר, ככל הידוע באופן רשמי, הינו נקי מספגת המוח (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) בצורתה הקלינית.
3. בתהליך הכנת המוצר ננקטו כל אמצעי הזהירות כדי למנוע זיהום.
4. המוצר המוגמר נבדק, ונמצא נקי מבחינה בקטריולוגית בהתאם לדרישות (יש לציין דרישות).
6. שם תחנת בידוד בע"ח, חתימת וטרינר
7. שם תחנת בידוד בע"ח, חתימת וטרינר

 • אישור על היעדר רכיבים מן הבקר
 • יכלול את הנתונים הבאים:

1. שם היצרן וכתובתו
2. ניסוח ברוח זו: "אנו מצהירים בזו כי הפריטים הבאים, המיוצרים ע"י (שם היצרן), אינם מכילים כל רכיב העשוי מתמצית או נגזרת מן הבקר."
3. שם המוצר:
4. תאריך הנפקה:
5. תפקיד האחראי, שם וחתימה
6. תאריך אישור נוטריון
7. שם הנוטריון, חתימה וחותמת

אישור ייצור (Manufacture Certificate)

 • מסמך המקור המונפק ע"י היצרן, באנגלית (או מתורגם לאנגלית) וחתום ע"י נוטריון
 • שמות הרכיבים צריכים להופיע כפי שרשומים ב-ICID
 • יש לכלול את הנתונים הבאים:

1. ניסוח ברוח זו: "אנו (היצרן) מצהירים בזאת, כי המוצרים הבאים מאושרים לשימוש לצרכי ייצור תמרוקים בהתאם לחוק התמרוקים."
2. שם היצרן וכתובתו
3. שם המוצר
4. טבלה המפרטת את שמות הרכיבים, כמות (5), מזהה ICID ושימוש
5. תאריך הנפקה
6. תפקיד האחראי, שם וחתימה
7. תאריך אישור נוטריון
8. שם הנוטריון, חתימה וחותמת
 

נספח ב׳ - ארגונים רלוונטיים

ב.1 ארגונים האחראיים על תהליכי הייבוא

קיימים שלושה ארגונים חשובים בתחום: MFDS, KPTA ו-KCA. לשלושתם אתרי אינטרנט באנגלית, אך אין תמיכה בשפות זרות במוקדי השירות שלהם. מומלץ לחברות ישראליות ליצור קשר עם צוות הנספחות המסחרית  בסאול, או לחפש סיוע של שותף מקומי בכל שאלה. פרטי יצירת קשר מופיעים בטבלה 24 שבהמשך.

המשרד לבטיחות מזון ותרופות (MFDS)

המשרד לבטיחות מזון ותרופות, ובשמו הקודם: מנהל המזון והתרופות הקוריאני (KFDA), אחראי על תקינת מוצרי מזון, תמרוקים ותרופות.
(https://www.mfds.go.kr/eng/index.do)

 

איגוד סוחרי התרופות הקוריאני (KPTA)

איגוד סוחרי התרופות הקוריאני הינו גוף ייצוגי העוסק בייבוא וייצוא של תרופות ותמרוקים. האיגוד מוסמך בידי ה-MFDS לאשר את הייבוא של מוצרים אלו. מטרתו היא לתמוך ביצירת סביבת תעשיית תרופות ותמרוקים בטוחה יותר.
(http://www.kpta.or.kr/eng/main/main.asp)

 

איגוד הקוסמטיקה הקוריאני (KCA)

איגוד הקוסמטיקה הקוריאני פועל לשיפור החוקים והמוסדות הקשורים בתמרוקים, לסיוע בפיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום הקוסמטיקה ולתמיכה בהמשך הצמיחה והפיתוח של התעשייה. תפקידיו העיקריים כוללים ביצוע מחקרים בתעשייה, הצעות תקינה ומדיניות חדשות ופעילות לקידום קשריה של קוריאה עם שוק הקוסמטיקה הבינלאומי והרחבתם. 
(https://kcia.or.kr/home/main/)

 

טבלה 23: ארגונים רלוונטיים לנושא ייבוא תמרוקים 

תמונה: טבלה 23

מקור: נהלי ייבוא מעין-תרופות, KPTA

 

טבלה 24: נתונים ותחזיות מאתר Statista באשר להתפתחות שוק הקוסמטיקה בקוריאה הדרומית בשנים הקרובות בעקבות הקורונה

תמונה: טבלה 24

 

סימנייה