דילוג לתוכן

שוק הקוסמטיקה בקוריאה הדרומית

9.7 מסמכים

המסמך היחיד שיש להגיש ל-KPTA בכל משלוח חוזר הינו טופס שחרור ממכס (Standard Customs Clearance Prediction Report). יש להגישו באתר ה-KPTA, או באמצעות אחד הפורטלים הבאים:

●    http://portal.customs.go.kr  - זמן טיפול: שליחה ל-KPTA תוך יום אחד
●    http://www.helptrade.net  - זמן טיפול: שליחה ל-KPTA אורכת שבוע עבור תמרוקים חדשים, 2-3 ימים לייבוא חוזר
●    http://importedi.com/  - זמן טיפול: שליחה ל-KPTA תוך יום אחד
 

זמן הטיפול של ה-KPTA בטפסי שחרור ממכס הינו 1-3 ימים. עמלת הטיפול בתמרוקים רגילים וייעודיים היא 5,000 וון ($4.60) ל-3 פריטים, ועוד 800 וון ($0.75) לכל פריט נוסף, ועוד 10% מס יסף. חישוב העמלות עבור מעין-תרופות ורכיבים קוסמטיים הוא שונה: $0.95 (לא קיים תמחור בוון) לכל פריט, ועוד 10% מס יסף, עם חיובי חודשי מינימלי של 5,000 וון ($4.60) ומקסימלי של 1,800,000 וון ($1,675.50).

9.8 סימון ואריזה

סימון

בשנת 2013 נכנס לתוקף שינוי מהותי לנהלי סימון (labeling) ופרסום התמרוקים. נהלים אלו מסדירים את היקף הטענות הקליניות שניתן ולא ניתן להציג על-גבי תוויות ופרסומים על מכלים, אריזות ועלונים. מטרת רפורמה זו הייתה לוודא כי יצרני תמרוקים, מחזיקי זכויות בשוק ומפיצים מבצעים סימון ופרסום של מוצרים כנדרש, ולהגן על הצרכנים מפני נפילה בפח כתוצאה מפרסומים שקריים או מוגזמים.

תרשים 9: דוגמה לסימון קוריאני
תרשים 9: דוגמה לסימון קוריאני

ע"פ חוק התמרוקים הקוריאני, סימון בשפה הקוריאנית נדרש על-גבי אריזות ראשיות של תמרוקים מקומיים. במקרה של מוצרים מיובאים, יש להדביק סימון בשפה הקוריאנית על הסימון המקורי באריזות משניות. דרישות הסימון ליבואנים כוללות מחיר קמעונאי, מדינת ייצור, שם היבואן וכתובתו, מספרי אצווה ותאריך ייצור. לרוב, ניתן להשתמש בסימון מתורגם על גבי הסימון המקורי. ב-סעיף 10 לחוק התמרוקים הקוריאני קיימים תקנים ברורים על-מנת לוודא כי התרגום מדויק.

המונח "אריזה ראשית" לעיל מתייחס למכלי אריזה הבאים במגע ישיר עם תכולת התמרוק בעת הייצור. "אריזה משנית" היא אחד או יותר מהבאים: אריזה, חומרי הגנה ואריזות לצרכי סימון (כולל מסמכים נלווים וכד') המכילים את האריזה הראשית.
 

1. פרק ב' לחוק התמרוקים (סימון, פרסום וטיפול) כולל הנחיות ברורות הנוגעות לסימון תמרוקים. סעיף 10 לחוק התמרוקים, תחת הנושאים הנדרשים לציון על-גבי אריזות תמרוקים, מציין את ההנחיות הבאות:
כל אחד מהנושאים הבאים יצוין ויסומן על-גבי האריזה הראשית או המשנית של התמרוק: 

 • שם התמרוק
 • שמו המסחרי וכתובתו של היצרן או היצרן-מפיץ
 • כל הרכיבים ששימשו לייצור התמרוק הרלוונטי (למעט רכיבים שנקבעו בפקודת ראש הממשלה, כגון שיירי רכיבים שאינם מזיקים לגוף האדם)
 • נפח או משקל התכולה
 • מס' ייצור
 • תאריך אחרון לשימוש או זמן לשימוש ממועד הפתיחה (כאשר מצוין זמן לשימוש ממועד הפתיחה, יצוין בנוסף תאריך הייצור)
 • מחיר
 • המילים "תמרוק ייעודי" במקרה של תמרוק ייעודי
 • אזהרות שימוש
 • נושאים אחרים כפי שנקבעו בפקודת ראש הממשלה

ברגולציה הוגדרו סוגים מסוימים של אריזות, כגון אריזות של 10 גרם / 10 מ"ל או פחות ודוגמיות שאינן למכירה, עבורן נדרש לציין ולסמן רק את שם התמרוק, שם היצרן-מפיץ, המחיר, מס' הייצור והתאריך אחרון לשימוש (כאשר מצוין זמן לשימוש ממועד הפתיחה, יצוין בנוסף תאריך הייצור).

2. בנוסף לסעיף 1, יש לציין על גבי האריזה הראשית:

 • שם התמרוק
 • שמו המסחרי של היצרן או היצרן-מפיץ
 • מס' ייצור
 • תאריך אחרון לשימוש וזמן לשימוש ממועד הפתיחה

3. בעת ציון הנושאים הנדרשים בסעיף 1 על גבי המכלים והאריזות של התמרוק, ניתן גם לציין את שם המוצר ושמו המסחרי של היצרן או היצרן-מפיץ גם בכתב ברייל ללקויי ראייה
4. התקנים והשיטות לסימון ונושאים אחרים ייקבעו באמצעות פקודות ראש הממשלה (Ordinance of the Prime Minister)

 

אריזות

סעיף 9 לחוק התמרוקים הקוריאני (מכלים בטיחותיים, אריזה וכד'), בהתייחסו לאריזות, קצר ביותר, אך הוא קובע כי בייבוא תמרוקים מסוימים לקוריאה יש להשתמש במכלי בטיחות בפני ילדים, כדי למנוע אפשרות של הרעלה בשימוש לא נכון. סעיף 18 לחוק אכיפת חוק התמרוקים, הנקרא "פריטים הדורשים שימוש במכלים ואריזות בטיחותיים והתקנים לכך" מגדיר את הפריטים הדורשים שימוש באריזת בטיחות בפני ילדים כדלקמן:

 • מסירי לק לציפורניים המכילים אצטון
 • מוצרים נוזליים שאינם מתחלבים המכילים פחמימנים ארומטיים רב-טבעתיים (PAH) בריכוז של 10% ומעלה בכל אריזה ובעלי צמיגות קינמטית שאינה עולה על 21 סנטיסטוק (ב-40 מעלות צלסיוס)
 • מוצרים במצב צבירה נוזלי המכילים מתיל סליצילט בריכוז של 5% ומעלה בכל אריזה

הערה: מוצרים חד-פעמיים, מוצרים במכל תרסיס בעל פייה המופעלת ע"י משאבה או הדק ומכלי לחץ כגון תרסיסי אירוסול אינם נכללים בהגדרה זו. 

סעיף 2 בפרק ט' לחוק התמרוקים הקוריאני מגדיר "אריזות ומכלי בטיחות" כ"אריזות ומכלים שתוכננו לכלול מכסים העמידים בפני ילדים מתחת לגיל 5".
 

9.9 אחריות

במקרה של נזקים הנגרמים כתוצאה מתמרוק רגיל או תמרוק ייעודי, היצרן-מפיץ הרשום המקומי נושא באחריות ע"פ החוק הקוריאני, אלא אם הוכח ונקבע כי הגורם הינו טיפול שגוי של הספק שסיפק את המוצרים לנציג הרשום המקומי.

במקרה של מעין-תרופות, הגוף הרשום כיבואן המקומי נושא באחריות לתופעות לוואי ותאונות קשורות. לפיכך, בשני המקרים קריטי לצייד את הגוף המייבא במסמכים הנדרשים כשהם נכונים ותקפים.
 

סימנייה