דילוג לתוכן

שוק הקוסמטיקה בקוריאה הדרומית

חזרה

9. תהליך הייבוא, הבדיקה והרישום

נקודות מרכזיות

  • סחורה המיובאת לקוריאה צריכה לעבור אישור ייבוא ברשויות המכס הקוריאני
  • שני ההיטלים החלים על ייבוא מעין-תרופות, תמרוקים רגילים ותמרוקים ייעודיים הם מכס ומע"מ עבור תמרוקים רגילים ותמרוקים ייעודיים שיעור המכס הקבוע הוא 8% ושיעור המע"מ הקבוע הוא 10% 
  • 64.8% ממוצרי הקוסמטיקה המיובאים בקוריאה נמכרים באמצעות סוכנים, ו-15.5% באמצעות שותפים קוריאניים
  • אם בכוונת יצרן תמרוקים, רכיבים קוסמטיים או מעין-תרופות לייצר ו/או למכור ו/או לייבא מוצרים לקוריאה באופן ישיר, עליו להירשם כיצרן-מפיץ תמרוקים, כיצרן תמרוקים או כיבואן מעין-תרופות, בהתאם לסיווג המוצרים ע"פ החוק הקוריאני, טרם תחילת תהליך הייבוא. את רישום העסק ניתן לבצע במשרדי שירות המיסים הלאומי של קוריאה (NTS)
  • בתמרוקים ייעודיים בלבד, כאשר מוצר מסווג כתמרוק ייעודי טרם רישום המוצר ע"י ה-KPTA על המוצר לעבור בדיקה ישירות ע"י ה-MFDS לפני שתאושר מכירתו בשוק הקוריאני, למעט מקרים חריגים
  • מוצרים שמסווגים כמעין-תרופות נדרשים לעבור בדיקה ישירות ע"י ה-MFDS טרם מכירתם בקוריאה. ע"פ נהלי תהליך האישור של ה-MFDS, הגשה לאישור של (או הודעה על) מוצר מעין-תרופה לראשונה, חייב להיות רשום במנהל האזורי למזון ולתרופות הרלוונטי כיצרן מעין-תרופות או כחברת ייבוא
  • בדומה לתמרוקים רגילים, רכיבים קוסמטיים אינם נדרשים לעבור בדיקה נוספת ע"י ה-MFDS בטרם יאושרו לייבוא ויש לרשום אותם רק בייבוא הראשון או כאשר יש לדווח על שינוי 
  • אם בכוונת היבואן לייצר תמרוקים ישירות באמצעות הרכיבים, עליו להגיש בקשה לאחד המוסדות הייעודיים לבדיקת איכות 

לאחר שאושר סיווגו של פריט, ניתן להתחיל בתהליך הרישום. נהלי הרישום בקוריאה תלויים בקטגוריה אליה משתייך הפריט. נהלי בדיקת תמרוקים ייעודיים ומעין-תרופות קיימים באנגלית (ר' קישורים לנהלים המרכזיים תחת "גופים רלוונטיים" בנספח ב'). עם זאת, לעיתים המסמכים בשפה האנגלית אינם מעודכנים, ורישום באמצעות דובר השפה הקוריאנית הוא חיוני, כיוון שרוב האמצעים לפתרון בעיות קיימים בשפה המקומית בלבד.

ע"פ נתוני ייבוא שפורסמו ע"י לשכת הסטטיסטיקה הקוריאנית ב-17 באפריל 2018,  64.8% ממוצרי הקוסמטיקה המיובאים בקוריאה נמכרים באמצעות סוכנים, ו-15.5% באמצעות שותפים קוריאניים, זאת כתוצאה בעיקר מהיתרונות שבסיוע של שותף מקומי בתהליכי הרישום, הבדיקה והייבוא הקוריאניים המורכבים.

מומלץ ביותר להשלים את הצעדים והתהליכים המפורטים להלן בעזרת סוכן או שותף מקומי, אלא אם מחליטה החברה הזרה לעבור תהליך של רישום עסק מקומי (ר' סעיף 9.3) כדי לייצר ו/או למכור ו/או לייבא מוצרים לקוריאה ישירות. חברות הנעזרות בשירותי סוכן או שותף מקומי יידרשו להמציא את המסמכים הנדרשים ממדינת הייצוא. 

בהתאם לסעיף 4 לחוק התמרוקים, על כל תמרוק ייעודי המיועד לייבוא לעבור בדיקה ע"י ה-MFDS לצורך בחינת יעילותו. עוד על תהליך הבדיקות בסעיף 9.4.1. לכן כל תמרוק אשר מוגדר כתמרוק ייעודי נדרש לעבור תהליך הערכה ע"י MFDS לפני שניתן יהיה לשווק אותו בקוריאה. במקרה של תמרוקים ייעודיים, אם חברת קוסמטיקה מעוניינת לקבל פטור מבדיקת האיכות עבור תמרוק ייעודי מסוים, באפשרותה להגיש בקשה ל-MFDS לביקור במפעל הייצור במדינה הזרה ולביצוע בדיקה של תקני אבטחת האיכות באתר. מלבד מקרים אלו, לא מתבצעים ביקורים של ה-MFDS במפעלים במדינות הייצוא. בנוגע למעין-תרופות, ה-MFDS אינו מבקר במפעל במדינת בייצור, אלא אם המוצר מיועד לבליעה. כל תהליכי הייבוא, כולל בדיקת התמרוקים הייעודיים, מתבצעים בנפרד עבור כל יבואן ועבור כל מוצר מיובא הנדרש לעבור את התהליכים, כך שאם שני יבואנים מייבאים את אותו המוצר, כל אחד מהם יעבור בנפרד את כל התהליכים.
 

סימנייה