דילוג לתוכן

שוק הקוסמטיקה בקוריאה הדרומית

חזרה

8. סקירת רגולציה

נקודות מרכזיות

  • חוק התמרוקים הקוריאני מגדיר שתי קטגוריות עיקריות לתמרוקים – תמרוקים רגילים ותמרוקים ייעודיים. קיימת קטגוריה שלישית שאינה נכללת בחוק אך מפוקחת ע"י ה-MFDS הנקראת מעין-תרופות.
  • בשנת 2013, הציג ה-MFDS תקנים מעודכנים לבטיחות תמרוקים. תקן זה מוחל כיום הן על תמרוקים המיוצרים בקוריאה והן על תמרוקים המיוצרים בחו"ל ומיובאים לקוריאה. התקנות הנוגעות לתמרוקים מעודכנות ע"י הממשלה הקוריאנית באופן שוטף.
  • כדי להימנע מבעיות אימות, אשר עלולות לעכב את תהליכי הרישום והייבוא, חשוב לציין את שמות הרכיבים הקוסמטיים לפי ה-ICID. בנוסף, קיימת רשימת רכיבים אסורים בשוק הקוריאני, וחשוב מאוד כי חברות יבדקו את הרשימה הזו ויוודאו שהן עומדות בדרישות בטרם יתחילו בתהליך הרישום.
     

טבלה 13: ראשי תיבות חשובים

ראשי תיבות

הגדרה

ICID מילון רכיבי הקוסמטיקה הבינלאומי
KCA חוק התמרוקים הקוריאני
KFCC קודקס התמרוקים הייעודיים הקוריאני
CITES הסכם CITES (אמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיות בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה)
TSE מחלת פריון
BSE ספגת המוח (מחלת הפרה המשוגעת)
MSDS גיליון בטיחות חומרים
MFDS המשרד לבטיחות מזון ותרופות
RFDA מנהל אזורי למזון ולתרופות
ME משרד הסביבה
KPTA איגוד סוחרי התרופות הקוריאני
NIFDSE המכון הלאומי להערכת בטיחות מזון ותרופות
NTS שירות המיסים הלאומי

עד כה סקרנו נתונים שיווקיים מרכזיים ואסטרטגיה כניסה לשוק, בשני החלקים הבאים של החוברת נציג מידע חשוב הנוגע לרגולציה של תמרוקים רגילים (General Cosmetics), תמרוקים ייעודיים (Functional Cosmetics) ומעין-תרופות (Quasi-drugs). 

בשנת 2000, עבר חוק התמרוקים הקוריאני, שבמסגרתו הופרדו תקנות הקוסמטיקה והתרופות והוגדרו שתי קטגוריות עיקריות לתמרוקים: תמרוקים רגילים ותמרוקים ייעודיים. מוצרים דמויי-תמרוקים מסוימים, כגון מוצרים למניעה הזעה, נכללים בקטגוריה שלישית, מעין-תרופות, שאיננה נכללת בחוק התמרוקים הקוריאני אך מפוקחת ע"י המשרד לבטיחות מזון ותרופות (MFDS).

ה-MFDS, ובשמו הקודם מנהל המזון והתרופות הקוריאני (KFDA), אחראי על תקינת תמרוקים ומוצרים קשורים, כגון תוספי מזון ותרופות. עם זאת, איגוד סוחרי התרופות הקוריאני (KPTA) הוסמך בידי ה-MFDS לבחון ולאשר בקשות טרום-ייבוא.

בשנת 2013, הציג ה-MFDS תקנים מעודכנים לבטיחות תמרוקים, בהם נוספו רשימות רכיבים אסורים ומוגבלים (להסבר נוסף ר' סעיף 8.2.1, דרישות רכיבים) ונקבע תקן למערכת ניהול בטיחות בשוק. תקן זה מוחל כיום הן על תמרוקים המיוצרים בקוריאה והן על תמרוקים המיוצרים בחו"ל ומיובאים לקוריאה. בנוסף, פרסם ה-MFDS מדיניות להכרה בתוצאות ניסויים שלא על בעלי חיים במוצרי הגנה מהשמש ובמוצרים נגד קמטים, וכן בבדיקות בטיחות אחרות של תמרוקים רגילים, כך שניסויים על בעלי חיים אינם נדרשים עוד.

בדיקות איכות נדרשות אצוות או סדרות, לפי הוראות חוק התמרוקים הקוריאני. הבדיקות הנדרשות משתנות לפי סיווג המוצר – תמרוק רגיל, תמרוק ייעודי או מעין-תרופה. תמרוקים ייעודיים נבחנים ע"פ יעילות הרכיבים שבהם כבודדים, ולא יעילות המוצר המוגמר כיחידה אחת.

התקנות הנוגעות לתמרוקים מעודכנות ע"י הממשלה הקוריאנית באופן שוטף, והמידע הנכלל בסקירה זו משקף את התקנות נכון לחודש דצמבר 2019. תשומת לב הקוראים מופנית לכך שחלק מהפרטים ומהמידע בדוח זה עשויים להשתנות מעת לעת, ומומלץ לבדוק עם הנספחות או עם שותף מקומי בנוגע לעדכונים לפני נקיטת פעולה בהתבסס על המידע שבמדריך זה. 

 

סימנייה