דילוג לתוכן

שוק הקוסמטיקה בקוריאה הדרומית

9.1 אישור המכס של מוצרים מיובאים - כללי

סחורה המיובאת לקוריאה צריכה לעבור אישור ייבוא – תהליך בו המצהיר, שהוא עמיל מכס מורשה או היבואן, מגיש למכס הצהרה אודות הסחורה. המכס מבצע בדיקה האם הצהרת הייבוא הוגשה בהתאם לחוק המכס ולחוקים ותקנות נוספים, ולאחר קבלת ההצהרה, מנפיק למצהיר אישור על ביצוע הצהרת ייבוא, המאפשר את שחרור הסחורה. 

בנספח א' ניתן לראות לדוגמה את הפרטים אודות טופס שחרור ממכס. ככלל, בשל מורכבות הליכי השחרור מהמכס (בין היתר בשל השימוש בטפסים בשפה הקוריאנית), התהליך נעשה על ידי היבואן הקוריאני.
בעמודים הבאים ניתן להתרשם מתיאור תהליך הייבוא במכס באופן כללי והפירוט לגבי המסמכים הנדרשים למרות שכאמור – הדבר מובא לידיעה בלבד ובפועל מי שיהיה אחראי על החלק הזה בתהליך יהיה היבואן הקוריאני. 

תרשים 3: תהליך אישור מכס ביבוא (Import Clearance)

תרשים

מקור: המכס הקוריאני, http://www.customs.go.kr

תהליך הייבוא לקוריאה:

 1. סחורות מחו"ל מאוחסנות באזור פיקוח המכס.
 2. בעל המטען נדרש להיערך למילוי בקשה להטבת מכס (הפחתת מכס, פטור ממכס, שימוש במכסה) לפני הגשת הצהרת יבוא.
 3. יבואנים או סוכני מכס עם קישור אלקטרוני למערכות המכס יכולים לבקש ולהגיש באופן דיגיטאלי בקשה לייבוא וכן לבצע אימות ולהגיש את המסמכים הדרושים לבקשה להטבת מכס (הפחתת מכס, פטור ממכס, שימוש במכסה). 
 4. המצהיר ממלא טופס הצהרת יבוא ומעביר אותו למערכת המכס. מערכת המכס מחליטה באופן אוטומטי האם תתבצע בדיקת מטען, בדיקת מסמכים או לא תתבצע בדיקה ומודיעה ליבואן כי ההצהרה התקבלה.
 5. במקרה של בקשת יבוא אשר לגביה המערכת מחליטה לבצע בדיקת מטען, הוא ייבדק פיזית על ידי אנשי המכס. במקרים בהם המערכת מחליטה לבצע בדיקת מסמכים, המטען עצמו לא ייבדק ותתבצע בדיקה של מסמכים בלבד. לגבי הצהרה ללא נייר(P/L), המכס בודק את הצהרת היבוא דרך מערכת UNIPASS. אם לא תמצא בעיה בתוצאות הבדיקה ההצהרה תאושר ותירשם.
 6. על בעל המטען לספק למכס  ערבות לתשלום  בגובה המיסים אותם יש לשלם על יבוא המטען או לשלם את המיסים החלים מראש כדי שהסחורה תשוחרר.
 7. ההצהרה תאושר אוטומטית במערכת שחרור המכס בהנחה שבוצע תשלום מס או ניתנה ערובה.
 8. בעל המטען מבקש שחרור הסחורה מאזור פיקוח המכס.
 9. בעל המטען נדרש לשלם מיסים תוך 15 יום ממועד קבלת ההצהרה.  

לפרטים נוספים, מומלץ להתייעץ באמצעות הנספחות הכלכלית עם רשות המכס הקוריאנית. ניתן לפנות לרשות המכס גם באנגלית בכל שאלה בעמוד ה- Q&A (באנגלית)

 

תהליך הגשת הצהרת ייבוא (Import Declaration):

אישור יבוא מתייחס לסדרת נהלים לשחרור סחורות מיובאות. היבואן מצהיר במכס על סחורה המיובאת אם היא לגיטימית ומוצדקת על פי חוק המכס והחוקים הרלוונטיים ומנפיק הצהרת היבוא כדי להבטיח כי הסחורות המיובאות מוצהרות באופן לגיטימי. ההצהרה נעשית ע"י סוכן מכס או בעל מטען (יבואן), ועליו להגיש את ההצהרה באופן עקרוני לאחר שהסחורה מגיעה לנמל, עם זאת, מותר גם לפני שהסחורה מגיעה לנמל כדי לזרז את התהליך. וכל הנהלים הללו מטופלים במערכת השחרור האלקטרונית של KCS - Korea Customs Service, המכונה UNIPASS או דרך Electronic Data Interchange) EDI).
על היצואן לספק את המסמכים הנדרשים כמפורט מטה לגורם הרלוונטי (סוכן מכס או יבואן) בזמן הנכון כדי שהתהליך לא יתעכב. 

 

9.1.1 מסמכים נדרשים

מסמך בסיסי: טופס הצהרת יבוא דרך EDI או אתר אינטרנט – (UNIPASS)

 • מסמכים נוספים: 

- חשבונית מכר (invoice)
- שטר מטען (bill of lading) 
- מפרט - רשימת אריזה (Packing list),
- תעודת בדיקה - הסגר (Certificate of inspection - quarantine) 
- תעודת מקור (Certificate of Origin) 

 • מסמכים לאימות דרישות הייבוא: את המסמכים ניתן למצוא באתרים  KPTA (Korea Pharmaceutical Traders Association ו – MFDS (Korean KFDA) בקישורים הבאים:

http://www.kpta.or.kr/eng/main/main.asp
http://www.importedi.com/support/imp/cosmetic/01
http://www.mfds.go.kr/eng/wpge/m_24/de011014l001.do

רשויות המכס בקוריאה עשויות לבקש לבצע אימות של עמידה בדרישות הייבוא. במקרה כזה, על היבואן להגיש לרשויות המכס, עפ"י דרישתם, את הטפסים והמסמכים הבאים: טופס הצהרת ערך (value declaration form), מסמכים הנדרשים לייבוא כגון מסמכי בדיקה (Certificate of inspection - quarantine), אישור והמלצות (permit and recommendation), אשר מונפקים ע"י הרשויות הרלוונטיות, טופס בקשה לפטור ממכס, הנחה במכס או מכסה וערבות לצורך תשלום מס מקומי. 

בנוסף, במידה ורשויות המכס בקוריאה מבקשות הגשת מסמכים לצורך שחרור מהמכס, על היבואן הקוריאני לשלוח הצהרת יבוא, הכוללת: חשבונית מכר (invoice), רשימת תכולה (packing list), תעודת מקור ואישורים נוספים דרך עמיל מכס (מורשה) בתשלום. אם אינו מתבקש ע"י המכס הקוריאני להציג מסמכים אלו, על היבואן לשמור אותם ברשותו.

9.2 מיסים והיטלים

שני סוגי המיסים החלים על ייבוא מעין-תרופות (Quasi Drugs, QD)[1], תמרוקים רגילים ותמרוקים ייעודיים הם  מכס ומע"מ. עבור תמרוקים רגילים ותמרוקים ייעודיים, שיעור המכס הקבוע הינו 8% ושיעור המע"מ הקבוע הינו 10%. 
לעומת תמרוקים רגילים ותמרוקים ייעודיים, אין שיעור מיסוי קבוע ל-QD (והמיסים השונים כגון מע"מ, מיסי קנייה ואחרים יכולים להשתנות מעת לעת וממוצר למוצר). מידע מדויק הנוגע לשיעורי מיסי ייבוא נמסר בהתבסס על פרט המכס (HS Code) של המוצר. מומלץ לבדוק את שיעורי המכס הנוגעים למוצר ספציפי באמצעות אתר המכס באנגלית בכתובת: https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do (לחיפוש בשפה האנגלית יש ללחוץ על כפתור English List בצד ימין למטה). 

דוגמה מאתר המכס:

תמונה. דוגמה מאתר המכס

למידע נוסף  (מעבר ליצירת קשר עם הנספחות הכלכלית): 

איגוד היבואנים הקוריאני:
אתר אינטרנט אנגלית: http://www.koima.net/koima_db/index.do
כתובת: 5F, 169, Bangnae-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, 06573
טלפון לדוברי אנגלית: 82-2-6677-3663+
אימייל: import@koima.kr 
 


1. בקוריאה הדרומית יש הבחנה בין מוצרי טיפוח ויופי הנחשבים תרופות (Drugs) למוצרי קוסמטיקה הנחשבים 'מעין-תרופות' (Quasi-Drugs); הבחנה זו חשובה לעניין הפרוצדורות והכללים החלים על כל סוג של מוצר.

סימנייה