דילוג לתוכן

קניין רוחני בסין

זכויות יוצרים

היצירות המוגנות, משך ההגנה, רישום של זכויות יוצרים, עלויות וזכויות בתוכנות מחשב

סודות מסחריים

סודות מסחריים הם מנכסי הקניין הרוחני החשובים ביותר. סוד מסחרי יכול להיות טכנולוגי או עסקי באופיו.

סימנייה