דילוג לתוכן

קניין רוחני בסין

אסטרטגית קניין רוחני בסחר והשקעות בסין

בין שהחשיפה שלכם לסין היא במכירת מוצרים בסין, ייצור בסין, פעילות מו"פ בסין, כניסה למיזם משותף, רכישה על ידי חברה סינית, עסקת השקעה או כל עסקה אחרת – לכל עסקה כזו יש היבטי קניין רוחני, ובמקרים רבים היבטי הקניין הרוחני יהיו קריטיים להצלחת העסקה. 

 

חזרה

נספח

קניין רוחני – סין לעומת ישראל

 

סין

ישראל

הגנה על זכויות קניין רוחני – כללי

האם זכויות קניין רוחני הרשומות במדינה אחרת מעניקות הגנה? 

לא, ההגנה היא טריטוריאלית. נדרש רישום מקומי בסין (לגבי זכויות החייבות ברישום).

לא, ההגנה היא טריטוריאלית. נדרש רישום מקומי בישראל (לגבי זכויות החייבות ברישום).

האם ניתן להגיש בקשות לרישום זכויות קניין רוחני בשפה האנגלית?

לא, בקשות לרישום זכויות קניין רוחני צריכות להיות מוגשות בשפה הסינית.

רוב מסמכי הבקשה (לרבות התיאור והתביעות בבקשות פטנט) יכולים להיות מוגשים בשפה האנגלית.

פטנטים (invention patents)

איזה גוף אחראי לרישום פטנטים?

משרד הקניין הרוחני הלאומי (SIPO)

רשות הפטנטים במשרד המשפטים

כמה זמן אורך תהליך הרישום (בממוצע)?

2 – 3 שנים

2 – 3 שנים

מהו משך ההגנה המוענק לפטנט רשום?

פטנט רשום מוגן לתקופה המתחילה ממועד הרישום והענקת הזכות ומסתיימת בחלוף 20 שנים ממועד הגשת הבקשה.

פטנט רשום מוגן לתקופה המתחילה ממועד הרישום והענקת הזכות ומסתיימת בחלוף 20 שנים ממועד הגשת הבקשה.

האם ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט בדין קדימה?

כן (סין חברה באמנת פריז להגנה על קניין תעשייתי).

כן (ישראל חברה באמנת פריז להגנה על קניין תעשייתי).

האם ניתן להגיש בקשת פטנט בין-לאומית (PCT)?

כן (סין חברה באמנה לשיתוף פעולה בפטנטים – PCT).

כן (ישראל חברה באמנה לשיתוף פעולה בפטנטים – PCT).

האם צד שלישי יכול להתנגד לבקשת פטנט?

לא. לאחר סיום הבחינה ככל שהבקשה מתקבלת, הפטנט מוענק למבקש. צד שלישי שסבור שלא היה מקום להעניק פטנט, יכול להגיש בקשה לביטולו, אך עצם הגשה של בקשת ביטול אינה שוללת את תוקף הפטנט או משהה אותו.

כן. לאחר סיום הבחינה ככל שהבקשה מתקבלת, היא מפורסמת להתנגדויות, וכל אדם יכול להגיש התנגדות ולטעון שאין להעניק את הפטנט. הפטנט לא יוענק כל עוד יש התנגדות תלויה ועומדת.

מודלים (utility models)

האם ניתן לרשום מודלים?

כן.

לא.

איזה גוף אחראי לרישום מודלים?

משרד הקניין הרוחני הלאומי (SIPO)

 

כמה זמן אורך תהליך הרישום (בממוצע)?

עד שנה

 

מהו משך ההגנה הניתן למודלים רשומים?

מודל רשום מוגן לתקופה המתחילה ממועד הרישום ומסתיימת בחלוף 10 שנים ממועד הגשת הבקשה.

 

האם ניתן לרשום מודל ופטנט בו-זמנית?

לא, אך ניתן להגיש בקשות לרישום מודל ופטנט בו-זמנית ולזנוח את המודל, אם הפטנט מוענק וכאשר הוא מוענק.

 

עיצובים (designs / design patents)

איזה גוף אחראי לרישום עיצובים?

משרד הקניין הרוחני הלאומי (SIPO)

רשות הפטנטים במשרד המשפטים

כמה זמן אורך תהליך הרישום (בממוצע)?

עד שנה

שנה עד שנה וחצי

מהו משך ההגנה המוענק לעיצוב רשום?

עיצוב רשום מוגן לתקופה המתחילה ממועד הרישום ומסתיימת בחלוף 10 שנים ממועד הגשת הבקשה.

עיצוב רשום מוגן לתקופה המתחילה ממועד הרישום ומסתיימת בחלוף 15 שנים ממועד הגשת הבקשה (התקופה תוארך ל- 25 שנים לאחר שייכנס לתוקף חוק העיצובים החדש באוגוסט 2018).

סימני מסחר

איזה גוף אחראי לרישום סימני מסחר?

משרד סימני המסחר הסיני (הכפוף ל-SAIC – State administration of Industry and Commerce)

רשות הפטנטים במשרד המשפטים

כמה זמן אורך תהליך הרישום (בממוצע)?

כשנה וחצי

שתיים-שלוש שנים

האם ניתן להגיש בקשה לרישום סימן מסחר דרך פרוטוקול מדריד?

כן (סין חברה בהסכם מדריד בדבר רישום בין-לאומי של סימני מסחר).

כן (ישראל חברה בהסכם מדריד בדבר רישום בין-לאומי של סימני מסחר).

האם הסיווג הבין-לאומי של סחורות ושירותים חל על סימני מסחר?

כן (סין חברה בהסכם ניצה בדבר סיווג בין-לאומי של סחורות ושירותים).

כן (ישראל חברה בהסכם ניצה בדבר סיווג בין-לאומי של סחורות ושירותים).

מהו משך ההגנה על סימן מסחר רשום?

תקופת ההגנה הראשונית היא עשר שנים ממועד הרישום. הרישום ניתן לחידוש לתקופות נוספות של עשר שנים כל אחת.

תקופת ההגנה הראשונית היא ממועד הרישום ועד חלוף עשר שנים ממועד הגשת הבקשה לרישום הסימן. הרישום ניתן לחידוש לתקופות נוספות של עשר שנים כל אחת.

האם סימן מסחר מוכר היטב זוכה להגנה מוגברת?

כן, סימן מסחר מוכר היטב מוגן גם לגבי סחורות ושירותים אחרים ויכול לקבל הגנה גם אם אינו רשום.

כן, סימן מסחר מוכר היטב מוגן גם לגבי סחורות ושירותים אחרים ויכול לקבל הגנה גם אם אינו רשום.

האם סימן מסחר שאינו רשום זוכה להגנה?

רק אם הוכר כסימן מסחר מוכר היטב בהליך רשמי, אם כי החוק החדש לאיסור תחרות בלתי-הוגנת מקנה הגנה מוגבלת בתנאים מסוימים.

כן, סימן מסחר שאינו רשום יכול לקבל הגנה, אם מוכח שרכש מוניטין (גניבת עין).

האם ניתן לבטל סימן מסחר רשום שאינו נמצא בשימוש?

כן, אם לא היה בשימוש שלוש שנים רצופות לאחר רישומו (ניתן להגיש בקשה לביטול במשרד סימני המסחר).

כן, אם לא היה בשימוש שלוש שנים רצופות לאחר רישומו (ניתן להגיש בקשה לביטול ברשות הפטנטים).

זכויות יוצרים

האם יש חובה לרשום זכות יוצרים?

זכות יוצרים מוכרת אוטומטית מעת יצירתה. אין חובה לרשום זכויות יוצרים בסין, אך קיים מרשם אופציונלי המאפשר רישום (מקל על הוכחת בעלות במקרה של הפרה).

זכות יוצרים מוכרת אוטומטית מעת יצירתה. אין חובה ואין אפשרות לרשום זכויות יוצרים בישראל.

לאילו סוגי יצירות מוענקת הגנה של זכות יוצרים?

יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות, אומנותיות, צילומיות, קולנועיות, גרפיות וכן תוכנות מחשב

יצירות ספרותיות (ובכלל זה תוכנות מחשב), דרמטיות (ובכלל זה קולנועיות), מוזיקליות ואומנותיות (ובגלל זה צילומיות, גרפיות ואדריכליות)

מהו משך ההגנה על זכות יוצרים?

משך חיי היוצר + 50 שנים; אם יצירה אינה שייכת לאדם אלא לארגון או חברה – 50 שנים ממועד פרסום היצירה.

משך חיי היוצר + 70 שנים; אם יצירה אינה שייכת לאדם אלא לארגון או חברה – 70 שנים ממועד יצירת היצירה.

האם קיים מנגנון מיוחד לרישום זכויות בתוכנות מחשב?

כן, ניתן לרשום זכויות בתוכנות מחשב במרשם המנוהל על ידי המרכז הסיני להגנת זכויות יוצרים (CCPC).

לא.

אכיפת זכויות קניין רוחני

האם ניתן לקבל צו מניעה נגד מפר בבית המשפט?

כן, לגבי זכויות קניין רוחני רשומות וכן לגבי סימני מסחר מוכרים היטב שאינם רשומים.

כן, לגבי זכויות קניין רוחני רשומות, לגבי סימני מסחר מוכרים היטב שאינם רשומים וכן לגבי סימני מסחר שהוכח שיש להם מוניטין (גניבת עין).

האם ניתן לעצור סחורות המפרות זכויות קניין רוחני במכס?

כן, ניתן לעצור במכס סחורות נכנסות ויוצאות המפרות פטנט, סימן מסחר או זכות יוצרים ובלבד שנרשמו ברשויות המכס.

כן, ניתן לעצור במכס סחורות נכנסות המפרות סימן מסחר או זכות יוצרים (אך לא פטנט) ובלבד שנרשמו ברשויות המכס.

האם רשויות המדינה יוזמות גם הליכים פליליים נגד מפרים של זכויות קניין רוחני?

כן.

כן.

האם קיימים ערוצי אכיפה נוספים?

כן, ניתן להגיש תלונה ברשויות הקניין הרוחני המדינתיות, והן מוסמכות להורות על הפסקת ההפרה (אכיפה אדמיניסטרטיבית).

לא. 

 

סימנייה