דילוג לתוכן

קניין רוחני בסין

חזרה

אסטרטגית קניין רוחני בסחר והשקעות בסין

בין שהחשיפה שלכם לסין היא במכירת מוצרים בסין, ייצור בסין, פעילות מו"פ בסין, כניסה למיזם משותף, רכישה על ידי חברה סינית, עסקת השקעה או כל עסקה אחרת – לכל עסקה כזו יש היבטי קניין רוחני, ובמקרים רבים היבטי הקניין הרוחני יהיו קריטיים להצלחת העסקה. 

 

חשוב לזהות מראש מהם היבטי הקניין הרוחני של כל עסקה ולבחון אותם בראייה אסטרטגית:

  • הנקודה הראשונה שעליה יש לתת את הדעת היא בניית פורטפוליו של נכסי קניין רוחני מוכווני סין, ובכלל זה רישום של זכויות קניין רוחני בסין. ללא זכויות קניין רוחני אפקטיביות קשה מאוד (ולמעשה כמעט בלתי-אפשרי) להגן על קניין רוחני בסין. במצב כזה מן הסתם גם קשה יותר לבסס עסקאות משמעותיות בסין, וככל שחברה מבוססת על ידע וטכנולוגיה, היעדר קניין רוחני בשוק מרכזי כמו סין גם משפיע על שווי החברה ועל האטרקטיביות שלה בעסקאות השקעה או רכישה (לאו דווקא מסין. גם לרוכשים ממדינות אחרות יש אינטרסים בסין).
  • הנקודה השנייה שחשוב לתת עליה את הדעת היא הבנה של מאפייני הקניין הרוחני הספציפיים של פעילות או עסקה מסוימות. לא בכל עסקה ממלא קניין רוחני תפקיד זהה, והיבטי הקניין הרוחני של עסקה מול מפיץ סיני שונים מהותית מהיבטים של עסקת השקעה מסין, למשל.
  • חשוב מאוד להיערך מראש לטיפול בהיבטי הקניין הרוחני של פעילות בסין או של עסקאות בסין או מול סין. בשל אופיו המורכב וארוך הטווח של הקניין הרוחני קשה לבצע פעולות מהירות, וטעויות שנעשות בשלבים מוקדמים מאוד, מתבררות כיקרות לתיקון בשלבים מאוחרים יותר ולעיתים לא ניתנות לתיקון כלל. בנוסף לכך, לנושא הקניין הרוחני יש השפעה מכרעת על סיכויי ההצלחה של פעילות או עסקה בסין ועל שווי העסקה.
  • כמו כן חשוב להשקיע מאמצים בהבנת הצד הסיני, התרבות שלו והאינטרסים שלו. הדברים אמורים גם לגבי שותפים סינים וצדדים לעסקה, גם לגבי צרכנים ומתחרים בסין וגם לגבי מערכת המשפט ומערכות האכיפה הממשלתיות בסין. הניסיון מלמד שמי שעובד עם המערכת מתוך הבנה, מצליח, בעוד מי שאינו מפנים את המאפיינים הייחודיים של המערכת הסינית, נכשל. הדבר נכון במיוחד בתחום הקניין הרוחני.
  • במסמכי העסקה חשוב לשים את הדגש בזיהוי ברור של נכסי הקניין הרוחני הרלוונטיים ובהגדרה של הזכויות בעסקה, ובכלל זה למי מותר מה; מי הבעלים של פיתוחים עתידיים; טריטוריה (זכויות בעלות ו/או שימוש בסין ומחוץ לסין); סמכות שיפוט על סכסוכים (בהקשר זה חשוב להבין שבהליך בוררות אין אפשרות להוציא סעדים זמניים, ובתי המשפט הסינים לרוב לא יאכפו פסק דין או פסק בוררות זרים).
  • היבטי מיסוי בפעילות בסין, בעיקר בהקשר של מיזמים משותפים ופעילות באמצעות חברה בבעלות זרה בסין – חברות שמוגדרות כחברות ידע (ובעלות על נכסי קניין רוחני היא אחד הקריטריונים להכרה), זוכות לשיעור מס חברות מופחת ולתמריצים נוספים.
  • לסיום, יהיו הצעדים הנדרשים להגנה נאותה על קניין רוחני במקרים ספציפיים אשר יהיו. התהליך כרוך בהוצאה כספית, לכן חשוב לברר ולהבין מראש מהן העלויות הכרוכות בבניית פורטפוליו אסטרטגי של נכסי קניין רוחני ומערך ההגנה עליהם בסין, וחשוב להיות מוכנים להוצאה הכספית הנדרשת. העלויות עשויות להיות משמעותיות, אך הניסיון מלמד שאי-עשייה עולה כסף רב יותר בטווח הארוך (למשל, עדיף להוציא כמה אלפי דולרים על רישום נרחב של סימני מסחר מלהוציא מאות אלפים או מיליוני דולר על ניסיון לעצור מפרים או למנוע חסימה בידי מתחרים או squatters).

עסקאות בזכויות קניין רוחני

עסקאות רישיון הן הסוג השכיח והמרכזי של עסקאות קניין רוחני. מעבר לעובדה הברורה כי רישיון בטכנולוגיה ובסימני מסחר המוענק לחברות סיניות מייצר הכנסה לבעל זכות הקניין הרוחני, הרישיון גם מסייע להגנה על זכות הקניין הרוחני, שכן הוא מעודד את מקבלי הרישיון לשמור על הזכות המוענקת מפני הפרה ולמנוע הפסדים עקב זיופים על ידי מי שאינם בעלי זכות שימוש. בנוסף לכך, רישיון עשוי להקל על החדירה לשוק הסיני, וכך עשוי למנוע השקעת זמן וכסף הנדרשים על מנת להתגבר על הבדלי תרבות ושפה בחדירה לשוק חדש. רישיון בסימן מסחר המוענק לחברה מקומית יכול גם להקל על הרחבת המוניטין המקומי של מוצרי החברה הזרה הנושאים את סימן המסחר הנוגע לרישיון.

סוג נוסף של עסקאות בזכויות קניין רוחני הוא עסקאות להעברת זכויות; למשל, מכירה של זכויות קניין רוחני לחברה סינית. עם זאת, לנוכח העובדה שהעברה של זכות קניין רוחני משמעה אובדן השליטה בה (בעבור תמורה כמובן), עסקה כזו אינה מתאימה לחברה המבקשת להפיק תועלת כלכלית מתמשכת מזכויות הקניין הרוחני שלה, ולרוב היא תתאים לגוף שאינו מעוניין לנהל פעילות מסחרית שוטפת בסין (למשל, מכוני מחקר). כמו כן חשוב להבין את המשמעות של מכירה של זכות קניין רוחני בסין (להבדיל ממכירת זכויות גלובליות) בנוגע לערך וליכולת להשתמש בזכויות הנותרות בטריטוריות אחרות (למשל, כאשר חברה מוכרת זכויות בסימן מסחר רשום בסין, אך נותרת בעלת הזכויות באותו סימן בטריטוריות אחרות שבהן הוא רשום).

חברה זרה יכולה לבחור גם באפשרות של הקמת מיזם משותף עם חברות סיניות מקומיות או לייסד חברה בת סינית בבעלות מלאה. במצב כזה החברה הזרה יכולה להעביר זכויות קניין רוחני למיזם המשותף או לחברה הבת בסין על מנת להשיג יתרונות בשוק המקומי. כך למשל, האכיפה קלה ונוחה יותר, אם המחזיק בזכות הוא סיני, הגישה לרשויות מסוימות נוחה יותר (שכן לחברה יש מעמד משפטי רשמי בסין), יש אפשרות ליהנות מהקלות מס מסוימות שאינן זמינות לחברות שאין להן ישות משפטית נפרדת בסין, קל יותר להעביר  כספים לחברה האם בחו"ל ועוד. החיסרון בהקמת יישות משפטית בסין הוא מורכבות חוקית, עלויות הכרוכות בהקמתה וניהולה של חברה בסין – ובמקרה של העברת זכויות קניין רוחני ליישות משפטית בסין שהיא מיזם משותף קיימת גם סכנה של אובדן שליטה על הקניין הרוחני - אם העסקה להקמת המיזם המשותף או ניהולו נעשים באופן לקוי -  או משום שהחוק הסיני נותן בנסיבות מסויימות זכויות יתר לצד הסיני אשר אינו מורשה לעיתים לנסח חוזה כפי שמקובל במדינות המערב. 

מגבלות על חברות זרות בעסקאות הנוגעות לזכויות קניין רוחני 

ככלל, אין מגבלות מיוחדות על עסקאות שבהן חברה זרה מעבירה זכויות קניין רוחני לחברה סינית או מעניקה לחברה סינית רישיון בזכויות כאלה. המגבלה היחידה הקיימת מתייחסת לסוגים מסוימים של טכנולוגיות, למשל טכנולוגיות .

בנוגע לרכישת חברה סינית, לטכנולוגיה של חברה סינית או ליצירת שותפות עם חברה סינית, (למשל בצורה של מיזם משותף (Joint Venture), יש מגבלות החלות על חברות זרות אשר נקבעו בקטלוג להכוונה של השקעה זרה בתעשייה (Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries), שפרסם משרד המסחר הסיני. הקטלוג, אשר מעודכן מעת לעת, קובע שלוש קטגוריות:

  • תעשיות שבהן השקעה זרה אסורה: קטגוריה זו כוללת בעיקר תחומים ותעשיות קריטיות או רגישות ביטחונית או כלכלית בראות הממשל הסיני או תעשיות שבהן הממשל אינו מעוניין לאפשר נוכחות זרה מסיבות אחרות. בתעשיות אלה אין לחברה זרה כל אפשרות להיות מעורבת במישרין, גם לא באמצעות מיזם משותף עם שותפים סינים. 
  • תעשיות שבהן השקעה זרה מוגבלת: חברות זרות יכולות להשקיע בתעשיות אלה, אך לעיתים תוטל מגבלה על שיעור האחזקות המותר בישות הסינית המקומית (במצבים כאלה האפשרות של חברה זרה להשקיע מוגבלת למיזמים משותפים עם ישויות סיניות ובהתאם לאחוזי האחזקות המותרים, ככל שהוגבלו). לעתים תותנה כניסתה של חברה זרה לסין במגבלות נוספות, למשל הסכמה לתת לשותפים הסינים של החברה גישה לנכסי הקניין הרוחני שלה.
  • תעשיות שבהן קיים עידוד להשקעה זרה: כל תעשייה אשר אינה נכללת באחת משתי הקטגוריות שהוזכרו לעיל, נחשבת אוטומטית כשייכת לקטגוריית התעשיות שבהן יש עידוד להשקעה זרה, גם אם אינה מצוינת באופן מפורש בקטלוג. בתעשיות השייכות לקטגוריה זו אין כל מגבלה על השקעה של חברות זרות, לרבות באמצעות חברה זרה בבעלות מלאה (WFOE). עם זאת, בכל מקרה יש לבדוק את החוק הסיני בהקשר של האפשרות לקבוע בחוזה את הבעלות על זכויות הקנין הרוחני .

 

נספח

קניין רוחני – סין לעומת ישראל

סימנייה