דילוג לתוכן

המדריך ליצואן ציוד רפואי 2017-2018

רוצים לייצא לאוסטרליה?

חשוב שתדעו את הדברים הבאים: 
ההוצאה על בריאות באוסטרליה נאמדה ב-161.6 מיליארד דולר בשנים 2015-2014, 4.4 מיליארד דולר (2.8%) יותר במונחים ריאליים מבשנים 2014-2013. 

סימנייה