דילוג לתוכן

המדריך ליצואן ציוד רפואי 2020

שוק הציוד הרפואי במדינות האיחוד האירופי

ההוצאה על בריאות באירופה, כחלק מהתוצר המקומי היא כ-10% בממוצע.
קיים שוני רב בהוצאה על טכנולוגיות רפואיות בין המדינות השונות. הוצאה זו נעה בין 5% - 10% מסך ההוצאות על בריאות בכל מדינה. ההוצאה על טכנולוגיה רפואית פר נפש היא בממוצע משוקלל כ-213 אירו בכל מדינה. 

סימנייה