דילוג לתוכן

המדריך ליצואן ציוד רפואי 2020

רוצים לייצא לפולין?

חשוב שתדעו את הדברים הבאים:
ההוצאה על בריאות בפולין הינה 6.5% מהתמ"ג (2019). אחוז ההוצאה על בריאות נמצא בעלייה החל מ-2014. יחד עם זאת, אחוז ההוצאה על בריאות לנפש הנו בירידה יחסית ל-2014: עם הוצאה של כ-809 דולר ב-2016 לעומת כ-896 דולר ב-2014.

סימנייה