דילוג לתוכן

רפואה דיגיטלית 2019

חזרה

על מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים.

תחומי הפעילות העיקריים של המינהל כוללים פעולות לקידום הסחר והיצוא, ייזום ותחזוקה של הסכמי סחר לשיפור תנאי הסחר של ישראל, עידוד ומשיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות.

לצד הפעילות בישראל, מינהל סחר חוץ מפעיל מערך נציגים כלכליים-מסחריים המהווים זרוע ביצועית-דיפלומטית של המשרד בשוקי חו"ל ופועלים לקדם יצוא "כחול-לבן" ולהסדיר סוגיות רגולטוריות הנוגעות לפעילות היצואנים.
בנוסף לכך, המינהל עוסק בשיפוי הוצאות מכס החלות על יצואנים המייצאים את מרכולתם לאיחוד האירופי, ככל שיש הוצאות כאלו.

 

המינהל מורכב מארבעה אגפים:

1. אגף קידום יצוא: האגף אחראי לקידום היצוא ותפעול הנציגויות בחו"ל. לשם כך הוא מחולק למחלקות גיאוגרפיות המתפעלות רשת נציגים כלכליים-מסחריים ברחבי העולם. הדסקים הגיאוגרפיים מחולקים כך: אירופה (1 ו-2), אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, אסיה פאסיפיק, סין, שווקים מתעוררים, מימון בינלאומי והמזרח התיכון. המחלקות הגיאוגרפיות מפעילות מערך של למעלה מ-40 נציגים כלכליים-מסחריים בפריסה עולמית, שתפקידם לסייע לתעשייה הישראלית בשוקי חו"ל במגוון דרכים, כגון: ייזום פעילויות, ארגון משלחות, ארגון תערוכות ועריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות ובגופי ממשל בשוקי היעד, וכן סיוע בנושאי רגולציה ובנושאים אחרים.

מחלקת השווקים המתעוררים והמוסדות הפיננסים אמונה על קידום הפעילות הכלכלית במדינות המתפתחות (אפריקה, דרום ומזרח אסיה, אמריקה הלטינית ומזרח אירופה) ועל שילוב חברות ישראליות בפרויקטים במימון מוסדות פיננסים לפיתוח (Development Finance Institutions). במקביל, פועלת המחלקה להגברת המודעות לאתגרי הפיתוח בעולם בקרב התעשייה הישראלית ומובילה הסכמים שונים עם המוסדות הפיננסים לפיתוח. זאת ועוד, המחלקה מקדמת שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית המממנים ומובילים פרויקטים במדינות מתפתחות כחלק מעיצוב אסטרטגיית הפיתוח של ישראל.

הנציגים הכלכליים-מסחריים - עומדים בראש הנציגות הכלכלית-מסחרית של משרד הכלכלה והתעשייה הישראלי במדינת היעד. הנציגים אמונים על ניהול הנציגות הכלכלית-מסחרית ומהווים גורם המקשר בין פעילות משרד החוץ במדינת היעד (באמצעות השגרירות), פעילות הנציגות ומטה מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה בירושלים. 

הנציגות הכלכלית-מסחרית הישראלית, הפועלת בשווקי היעד ליצוא ושיתוף פעולה כלכלי, מהווה זרוע דיפלומטית של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. הנציגות פועלת לפיתוח שותפויות אסטרטגיות בין ישראל למדינות היעד, עוסקת בקידום יחסים מסחריים בין חברות ישראליות לחברות מקומיות (בשוק היעד ליצוא), וכן פועלת מול גורמים נוספים בזירה הציבורית והממשלתית. 

הנציגויות הכלכליות-מסחריות של משרד הכלכלה והתעשייה ברחבי העולם פועלות בהתאם לתוכנית העבודה של מטה מינהל סחר חוץ והנהלת משרד הכלכלה והתעשייה, ובשיתוף עם משרד החוץ הישראלי ועם גורמים ממשלתיים נוספים, ארגונים לא ממשלתיים וגופים פרטיים לפי הצורך. כל זאת, במטרה
לקדם ביעילות את מדיניות הסחר הבינלאומית של מדינת ישראל בהתאם למדיניות משרד הכלכלה והתעשייה ומדיניות ממשלת ישראל.

קציני סחר - בכל נציגות כלכלית פועלים כמה קציני סחר המהווים גשר בין חברות פרטיות, גופים ציבוריים וגורמי ממשלה בשוקי היעד, לבין חברות ישראליות המעוניינות לייצא. קציני הסחר מסייעים למשלחות סחר ישראליות המגיעות למדינת היעד או יוצאות לישראל, מתזמנים פגישות B2B אסטרטגיות באירועים הלאומיים והבינלאומיים החשובים ביותר ומעניקים סיוע וייעוץ מקצועי לחברות ישראליות ממוקדות המעוניינות לפעול בשוק היעד. 

לצד המחלקות הגיאוגרפיות, פועלות גם מחלקות אירוח, קשרי חוץ, פרסום והסברה וכן המחלקה לתקציבי סחר חוץ ורישום היצוא.

2. אגף כלי סיוע לתעשייה: מערך כלי סיוע לתעשייה מפעיל מגוון תוכניות לחיזוק התעשייה הישראלית ולהגדלת אפשרויות התעסוקה. לשם כך, מפעיל המערך כלי סיוע שונים לייזום ולהעמקת הפעילות של התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים.

תוכנית של"ב שער לשיווק בינלאומי - התוכנית מעניקה סיוע לחברות בעלות היקף מכירות של למעלה מחצי מיליון שקלים בישראל, לחברות שגייסו לפחות שני מיליון שקלים וטרם החלו לייצא או לחברות שהיקף היצוא שלהן עד 250,000 דולר. במסגרת התוכנית ניתן סיוע למשך 24 חודשים באמצעות ליווי מקצועי של יועצים והשתתפות במימון של עד 50% מההוצאות השיווקיות, עד 200 אלף ש״ח מתוך סך של 400 אלף ש״ח לשוק אחד או שניים שהוגדרו בתוכנית העסקית.
>> למידע נוסף

תוכנית כסף חכם - התוכנית מעניקה סיוע דו-שנתי לחברות ישראליות שמייצאות מעל 250,000 דולר בשנה במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות המשתתפות בתוכנית לשוק יעד שמוגדר מראש על ידי החברה. במסגרת התוכנית ניתן לקבל ליווי מקצועי והשתתפות במימון הוצאות שיווקיות עד 50% מתקציב התוכנית המאושרת, כלומר עד 500,000 ש״ח מתוכנית של 1 מיליון ש״ח. להודו, סין ויפן סכום ההוצאות המוכרות כפול ומשך התוכנית הוא שלוש שנים.
>> למידע נוסף

קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים - מטרת הקרן לקדם השתתפות של חברות ישראליות במכרזים בינלאומיים ובפרויקטים פוטנציאליים בחו"ל. בשל רמת הסיכון הגבוהה בשלבי טרום הפרויקט, הקרן משתתפת במימון ההוצאות הכרוכות בהוכחת היתכנות/ פיילוט או בהגשת הצעה למכרז בינלאומי בשיעור של עד 50% מהעלויות: הוכחת היתכנות - עד 200,000 ש״ח כאשר שווי הפרויקט הפוטנציאלי נע בין חצי מיליון למיליון דולר, ועד לסכום של 500,000 ש״ח כשהפוטנציאל העסקי עולה על מיליון דולר. הצעה למכרז – עד 400,000 ש״ח. 
 למידע נוסף >>

תוכנית מאגדי תשתית - התוכנית מעניקה סיוע לחברות ישראליות המתאגדות יחדיו לשם הקמה, תפעול ושיווק מתקן הדגמה מסחרי בשוק יעד. במסגרת התוכנית ניתן לקבל השתתפות בהוצאות הקמה, תפעול ושיווק עד 50% מתקציב התוכנית המאושרת ועד 10 מיליון ש״ח לאורך שלוש שנות התוכנית.
>> למידע נוסף 
>> לאתר מערך כלי סיוע לתעשייה  

3. אגף מדיניות סחר והסכמים בינלאומיים: האגף אחראי לקידום ותחזוקה של הסכמים בינלאומיים ומחולק לארבע מחלקות:

  1. המחלקה להסכמי סחר בילטראליים
  2. המחלקה להסכמי סחר מולטילטראליים – WTO (ארגון הסחר העולמי)
  3. מחלקת OECD (ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי)
  4. המחלקה להקשרי סחר וסחר בענפי השירותים 

האגף עוסק במכלול הנושאים הנוגעים למדיניות סחר החוץ של ישראל: ייזום הסכמי סחר חדשים, ניהול המשא ומתן לגביהם ומעקב אחר יישומם. כמו כן, האגף אחראי על איסוף מידע וניתוח רגולציה במדינות הסחר העיקריות תוך סיוע ליצואנים הנתקלים בחסמי סחר, טיפול בשאלות רגולציה ופישוט סחר, השתתפות בארגונים בינלאומיים, כאשר העיקריים שבהם: ארגון הסחר העולמי, והארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (ה-OECD). כמו גם פעילות בתחום הסחר בשירותים, תקינה, ועוד. כל זאת תוך מגעים עם הממשלות המקומיות וסיוע מהנציגים הכלכליים שמפעיל המינהל לסחר חוץ ברחבי העולם.

4. אגף איכות השירות וניהול ידע: האגף פועל לקידום שימור הידע בארגון ולשיפור של איכות השירות במינהל. 

הפעילויות העיקריות של אגף מדיניות סחר בשנים האחרונות הן:

 שדרוג הסכם לאזור סחר חופשי עם קנדה

חתימת הסכם סחר חופשי עם פנמה

משא ומתן לשדרוג ההסכם החקלאי עם אפט"א

 השתתפות במשא ומתן על ה-TiSA - הסכם רב צדדי על סחר בשירותים

השתתפות וסיום המשא ומתן להסכם לליברליזציה בציוד תקשורת ITA. 

כניסה לתוקף של שני הסכמים להכרה הדדית בציוד תקשורת - עם ארצות הברית ועם קנדה.

משא ומתן על הסכם לאזור סחר חופשי עם אוקראינה, וייטנאם, קוריאה הדרומית, סין ואיחוד המכסים האירו-אסיאתי.

>> למידע נוסף על מינהל סחר חוץ 

 

סימנייה