חשוב שתדעו את הדברים הבאים:
קיימים שפע של שחקנים בסקטור מדעי חיים - בהם בתי חולים ומרפאות המשתייכים לסקטור הפרטי והציבורי – שבאפשרותם לרכוש מכשירים רפואיים ישראליים באמצעות משרדי קנייה מרכזיים או באופן עצמאי. מפיצים עצמאיים / סוכנים יכולים להוות אף הם קהל יעד למכשירים רפואיים ישראליים.

צרפת ייחודית בכך שרוב בתי החולים והמרפאות (פרטיות וציבוריות) פועלות באמצעות מספר מצומצם של מרכזי רכש לרכישת הציוד הרפואי שלהם.
משרדי הרכש המרכזיים העיקריים לסקטור הציבורי הם GAM, UGAP, APHP . מרכז הרכש APHP, מכסה את סקטור בתי החולים הציבוריים במטרופולין פריז. UGAP ו-GAM מכסים את צרפת כולה.
בתי חולים ומרפאות פרטיות גמישים יותר בכל הנוגע ליכולת לרכוש מכשירים רפואיים. הרכש עשוי להתבצע באמצעות משרד מרכזי (CAHPP, Helpevia ו CACIC). אלו
עשויים לבקש מוצר חדש לקטלוג של אחד ממשרדי רכש אלה אם מספיק מרפאות מוכנות לקנות ציוד רפואי מסוים וכן לקנות ציוד רפואי באופן עצמאי.
קבוצות המרפאות הפרטיות הגדולות ביותר הן: ז'נרל דה סנטה édici, Capio, Kapa סנטה, Medi-Partenaires רמזי סנטה, Vivalto, Vitalia.
חסם כניסה גבוה לקטלוג משרדי הקנייה המרכזיים: הפעלת צוות מכירות ייעודי שיוכל לשווק ולקדם מוצרים למתמחים/בכירים בבית החולים הוא לעתים נדרש. ככל שהדבר נוגע למרכז הרכש החשוב ביותר (CAHPP), זה המצב. ניתן לייצר מערך של חברות ישראליות בהתאם לאזור הטיפולי או סוג המכשיר הרפואי ולהראות לכידות מבצעית לקונים פוטנציאליים.
מפיצים עצמאיים בדרך כלל מתמחים במגוון אחד של מוצרים.
יצרני ציוד רפואי בצרפת מביעים לעתים עניין בהפצת מכשור רפואי (המיוצר ע"י אחרים) שיאיר באור חיובי יותר את מגוון המוצרים הקיים אשר באמתחתם. ככל שהחברה הצרפתית גדולה יותר, כך תפחת הסבירות של תרחיש זה, אלא אם שני הצדדים חותמים על הסכם OEM.
שימוש בשפה הצרפתית עדיף על אנגלית בתקשורת מקצועית.

הנספח הכלכלי-מסחרי של ישראל בפריז, צרפת, הוא מר ירון שרטר.

קצין הסחר האחראי לתחום הציוד הרפואי בנספחות הוא מר ג'אן גרנג'ייר
Mr. Jean Grangier

Tel: +33 1 40 76 54 60
Email: paris@israeltrade.gov.il
Blog (Hebrew): israel-trade.net/europe
Blog (French): itrade.gov.il/france